Friday , February 23 2018
Home / VIDEO

VIDEO

Video Hành trang du học là những video chia sẻ những kinh nghiệm thực tế của các du hoc sinh của Tân Đại Dương, cũng như nhửng kinh nghiệm học tập và sinh sống tại nước ngoài của các du học sinh và đồng thời cập nhật những học bổng du học mới nhất dành cho du học sinh Việt Nam.

Scroll To Top