Tuesday , October 17 2017
Home / TIN TỨC DU HỌC MỸ / KINH NGHIỆM DU HỌC

KINH NGHIỆM DU HỌC

Du học Mỹ: Sự khác nhau giữa SAT và ACT

Sự khác nhau giữa SAT và ACT SAT và ACT đều là hai kỳ thi chuẩn hóa quốc tế dành cho học sinh muốn du học từ bậc đại học, đặc biệt là du học Mỹ. Hầu hết các trường đại học Mỹ đều chấp nhận hoặc SAT hoặc ACT. ... Đọc thêm »

Scroll To Top