Friday , February 23 2018
Home / HỌC BỔNG / Học bổng International Scholars Award 12,000 USD – Navitas UMass Lowell

Học bổng International Scholars Award 12,000 USD – Navitas UMass Lowell

Navitas UMass Lowell rất vui mừng công bố học bổng International Scholars Award.

International Scholars Award là học bổng chọn lọc hằng năm do đại học Massachusetts Lowell cấp. Học bổng này dành riêng cho các sinh viên chương trình chuyển tiếp của Navitas (UPP) tại đại học Massachusetts. Học bổng có giá trị 3,000 USD mỗi năm, tổng trị giá có thể lên đến 12,000 USD trong 4 năm học chương trình chuyển tiếp và Cử nhân. Học bổng được công bố vào cuối mỗi niên học.

Học bổng được trao cho các sinh viên quốc tế hoàn tất thành công chương trình chuyển tiếp tại đại học UMass Lowell với điểm trung bình từ GPA 3.0 trở lên. Học bổng này tiếp tục được trao khi sinh viên chuyển tiếp vào chương trình Cử nhân của đại học UMass Lowell với điều kiện sinh viên phải duy trì việc học toàn thời gian và đạt tối thiểu điểm trung bình (GPA) 3.0 vào cuối mỗi niên học. Học bổng này được trao hằng năm và có giá trị tối đa trong 4 năm.

Các điều khoản và điều kiện đi kèm của học bổng này như sau:

§ Sinh viên phải hoàn thành chương trình chuyển tiếp của Navitas và được nhận học tại UMass Lowell.

§ Học bổng này chỉ áp dụng cho sinh viên quốc tế. Sinh viên là cư dân bang Massachusetts, khu vực New England và thường trú nhân không được áp dụng học bổng này.

§ Học bổng được cấp định kỳ hằng năm với giá trị 3,000 USD.

§ Học bổng sẽ được áp dụng cho học phí chương trình đại học.

§ Học bổng không áp dụng cho các khóa học tổ hợp hoặc trực tuyến và chương trình đào tạo sau tốt nghiệp.

Nếu bạn có thắc mắc bất kỳ về học bổng Hãy liên hệ với Công ty Tân Đại Dương qua số 08. 3848 4879 hoặc truy cập website  www.tandaiduong.edu.vnwww.tddvn.com

Scroll To Top