Thursday , December 14 2017
Home / CÁC TRƯỜNG TẠI MỸ / TRUNG HỌC / Du học Mỹ: Lake Mary High School

Du học Mỹ: Lake Mary High School

I. Giói thiệu chung về trường:

– Lake Mary thành lập năm 1999, cung cấp cho học sinh từ lớp PreK3 đến lớp 12 những chương trình học thuật, mĩ thuật, thể thao & cơ hội dịch vụ cộng đồng tốt nhất.

hinhanh512426930_1344569636_du-hoc-my-trung-hoc-lake-mary-high-school 3

– Năm 2007, Lake Mary gia nhập gia đình Meritas. Mỗi trường học trong gia đình Meritas là một trung tâm cộng đồng sinh viên, chia sẻ giá trị cốt lõi cũng như các quyền ưu đãi, cơ hội thuộc về một mạng lưới trên toàn thế giới. Mỗi trường được quản lý tại địa phương và giữ lại các đặc điểm đặc biệt phát sinh từ thiết lập độc đáo, truyền thống, lịch sử và văn hóa.

II. Chương trình giảng dạy:

– Chương trình giảng dạy xuất sắc của trường chuẩn bị cho học sinh vào các trường cao đẳng và các trường đại học, công việc làm và cuộc sống về sau. Học sinh trung học được thách thức bởi các khóa học nghiêm ngặt và giảng viên chuyên dụng và được sự quan tâm cá nhân không gì sánh được.
– Lớp trung cấp cung cấp nhiều cấp độ học thuật bao gồm các khóa học danh dự, Pre-Advanced, và Advanced Placement. Đối với tất cả học sinh, giảng viên tu luyện kỹ năng tư duy phê phán trong suốt chương trình. Trong độ tuổi mà lượng thông tin không thể tính toán được truy cập rộng rãi, khả năng phân tích và diễn giải dữ liệu được đánh giá cao.

– Những bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc gia chẳng hạn như các ERB/CTP4, SAT, ACT và Advanced Placement giúp chúng tôi đảm bảo rằng học sinh trung học của chúng tôi đạt được tiềm năng của họ trong mối quan hệ với các đồng nghiệp trên khắp đất nước và trên thế giới. 

Là một thành viên của gia đình Meritas, trường Lake Mary có thể cung cấp nhiều sự kiện chỉ dành cho sinh viên Meritas. Trong trường trung học, học sinh có thể tham gia vào Hội nghị học sinh cấp cao, đoàn từ thiện, Tour châu Âu, Liên hoan phim Meritas, và hội thảo chuyên ngành trong dàn hợp xướng, múa và sân khấu, trong số các dịch vụ khác. Lake Mary cũng cung cấp một chương trình thể thao cạnh tranh đã giành giải thưởng cấp huyện, khu vực và tiểu bang.

III. Các kỳ khai giảng và chi phí (USD):

* Học phí cho năm học 2011-2012:

Lớp

Học phí (năm học)

Ghi chú

9 – 12

$47.400

(chương trình nội trú)

– Phí đăng ký: $100

– Chi phí khác (sách vở, đồng phục, công nghệ, v.v): $4.800

– Đặt cọc: $3.000

IV- Website của trường:

www.lakemaryhs.scps.k12.fl.us

Scroll To Top