Friday , February 23 2018
Home / Chưa biết / Du học Mỹ: Anaheim Discovery Christian School (California)

Du học Mỹ: Anaheim Discovery Christian School (California)

ANAHEIM DISCOVERY CHRISTIAN SCHOOL

Address: 1275 E Broadway, Anaheim, CA 92805, United States

Phone:(714) 535-2535

 

1- Giới thiệu chung về trường:

Anaheim Discovery Christian School (ADCS) do Mrs. Carol Caltharp thành lập năm 1985.

Số lượng học sinh hàng năm: khoảng hơn 100.

Số lượng học sinh trong mỗi lớp: khoảng 15.

Các trường đại học có thể học tiếp sau khi tốt nghiệp tại trường ADCS: UC Irvine, UC Davis, Cal State Fullerton, UC Riverside, UC San Diego, Cal State Long Beach, Biola University, Azusa Pacific University, University of Massachusetts – Amherst…

Sinh viên quốc tế tới từ các nước: Korea, Vietnam, China, India, Indonesia, Czech Republic, Thailand, Slovakia, Taiwan…

100% học sinh tốt nghiệp tại trường đều nộp đơn thành công vào các trường đại học hệ 4 năm.

Religious Affiliation: Baptist.

2- Các chương trình giảng dạy tại trường:

Trường dạy các học sinh học từ lớp 7 tới lớp 12.

Các chương trình của trường có chất lượng vượt chuẩn yêu cầu của các trường trong 2 hệ thống đại học CSU và US (ADCS is glad to offer an extremely rigorous program that has higher requirements than that of the state, Cal State Universities, and Ucs).

3- Chi tiết các môn học của các lớp:

Lớp 7 và 8: Bible, Pre-Algebra, Algebra, History, Science, English, Physical Education, Music/Worship, Arts/Crafts, ESL.

Các lớp từ 9 tới 12: Bible, Pre-Algebra, Algebra I, Geometry, Algebra II, Pre-Calculus, Calculus, Physics, Biology, Chemistry, EP Biology, EP Chemistry, U.S. History, World History, Government, Economics, Geography, Health, American English/Literature, World English/Literature, British English/Literature, Language Lab (Spanish, French, Chinese, Korean, German), Physical Education/Sports, Music/Worship, Art, Graphic Design, Tiered English as a Second Language (ESL) and Psychology.

4- Chương trình tiếng Anh dành cho học sinh quốc tế:

Trường có chương trình tiếng anh dành cho các sinh viên quốc tế (ESL) chưa đủ trình độ tiếng Anh (có 4 cấp độ):

   ESL 1 – học viên chưa biết gì.

   ESL 2 – học viên có thể thực hiện trôi chảy 2 trong số các kỹ năng sau: đọc, viết, hiểu hoặc nói.

   ESL 3 – học viên có thể thực hiện trôi chảy 3 trong số kỹ năng sau: đọc, viết, hiểu hoặc nói.

   ESL 4 – học viên có thể đọc, nói, viết, hiểu và nói tiếng Anh trôi chảy và có thể giới thiệu về văn hóa Mỹ.

Lưu ý:

Trong năm đầu tiên, học sinh quốc tế được yêu cầu học khóa tiếng Anh dịp hè ESL trong 6 tuần (1st year international students are asked to take a 6 week summer session course in ESL).

Chỉ những học sinh đã ghi danh tại trường mới được học chương trình này.

5- Chi phí:

 

REGISTRATION & TUITION RATES

$700.00 – Phí đăng ký + Tiền sách + Yearbook + Field Trips.

$750.00 – Phí đăng ký cho lớp 8 tới lớp 12 BAO GỒM cả nón và áo choàng dài + Tiền sách + Yearbook + Field Trips.

YEARLY TUITION

$7400.00 (Nếu trả trọn năm).

$7900.00 (Nếu trả trong 2 lần, lần 1 vào tháng 9 cùng với phí đăng ký, lần 2 vào ngày 1 tháng 2).

Lưu ý:

Các phí đã đóng sẽ không được hoàn trả vì bất kỳ lý do gì.

6- Website của trường:

http://myadcs.com/

Scroll To Top