Friday , February 23 2018

CAO ĐẲNG

Du học Mỹ: Irvine Valley College (Irvine, California)

IRVINE VALLEY COLLEGE 5500 Irvine Center Dr, Irvine, CA 92618, Hoa Kỳ +1 949-451-5100     I- Giới thiệu chung về trường: Irvine Valley College (cũng được biết dưới tên IVC hoặc Irvine Valley) là trường cao đẳng cộng đồng ở thành phố Irvine, Orange County, bang California. Trường được ... Đọc thêm »

Du học Mỹ: San Jose City College (California)

SAN JOSE CITY COLLEGE 2100 Moorpark Avenue, San Jose, CA 95128 +1 (408) 298-2181     I- Giới thiệu chung về trường: San Jose City College (SJCC) là trường cao đẳng cộng đồng được thành lập năm 1921 tại thành phố San Jose, Santa Clara County, California. Trường có 10.000 ... Đọc thêm »

Du học Mỹ: Pasadena City College (California)

PASADENA CITY COLLEGE 1570 E Colorado Blvd, Pasadena, CA 91106, Hoa Kỳ +1 626-585-7123 I- Giới thiệu chung về trường: Pasadena City College (PCC) được thành lập năm 1924. Trường nằm tại thành phố Pasadena (thành phố lớn thứ 9 ở bang California và thứ 183 ở Mỹ), bang California. ... Đọc thêm »

Du học Mỹ: Metropolitan Community College (Omaha, Nebraska)

METROPOLITAN COMMUNITY COLLEGE 5300 N 30th St, Omaha, NE 68111, Hoa Kỳ +1 800-228-9553 I- Giới thiệu chung về trường: Metropolitan Community College (Metro hoặc MCC) (tên trước đây là Metropolitan Technical Community College) được thành lập năm 1974 tại Omaha, bang Nebraska. Đây là trường cao đằng công lập ... Đọc thêm »

Du học Mỹ: Nashville State Community College (Tennessee)

NASHVILLE STATE COMMUNITY COLLEGE 120 White Bridge Rd, Nashville, TN 37209 +1 615-353-3333 I- Giới thiệu chung về trường: Trường Nashville State Community College được thành lập năm 1970. Hiện trường có diện tích 22.000 m2 dành cho các lớp học, phòng lab, văn phòng, dịch vụ sinh viên và ... Đọc thêm »

Du học Mỹ: Community College of Philadelphia (Pennsylvania)

COMMUNITY COLLEGE OF PHILADELPHIA 1700 Spring Garden St, Philadelphia, PA 19130, Hoa Kỳ +1 215-751-8000   1- Giới thiệu chung về trường: Community College of Philadelphia là một cơ sở giáo dục công lập tuyển sinh mở tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania. Trường được thành lập năm 1964, đến ... Đọc thêm »

Du học Mỹ: Cao đẳng Laney College (Oakland, California)

LANEY COLLEGE 900 Fallon St, Oakland, CA 94607, Hoa Kỳ +1 510-834-5740   1- Giới thiệu chung về trường: Laney College là trường cao đẳng cộng đồng nằm tại khu downtown của thành phố Oakland (khu vực vịnh San Francisco), bang California. Đây là trường cao đẳng lớn nhất trong ... Đọc thêm »

Scroll To Top